ROMANESCU, SANCȚIONAT DE UCB

Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu a impus o serie de sancțiuni primarului Marcel Romanescu. În cazul edilului suspectat că a promovat în funcția de conferențiar universitar în baza unor lucrări plagiate sau chiar inexistente Rectoratul a decis “retragerea și/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită”. Totodată s-a impus “suspendarea, pe o perioadă determinată de timp – 5 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare, de control sau ca membru în comisii de concurs”. Comisia de etică a constatat că două cărţi de autor nu se regăsesc înregistrate în bazele de date ale Bibliotecii Naţionale şi ale bibliotecilor cu drept de depozit, iar ISBN-urile declarate aparţin altor cărţi. Primarul poate contesta decizia semnată de Senatul Universității.

 2 total views,  2 views today