APAREGIO INVESTEȘTE ÎN REȚEAUA DE APĂ DIN PEȘTIȘANI

Loading

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investitii în unitățile teritoriale-administrative:Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se realizează prin intermediul a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect.

  În cadrul proiectului se vor realiza, în principal, 25 stații de tratare a apei potabile, 61 km de conducte de aducțiune, 79 km de rețele de distribuție de apă potabilă, 3 stații noi de  epurare ape uzate, 234 km de rețele de canalizare, 79 stații noi de pompare ape uzate.

 Astfel, în cadrul contractului CL15 -  „Execuție retele de apă și canalizare în Peștișani, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare”, ce a fost  semnat în data de 27.09.2022 cu o o durata de execuție de 823 zile, se derulează următoarele lucrări cu un procent de executie  de 8 %, ce reprezintă:

Seuca
Distribuția apei finalizată
Executare branșamente-în lucru

Peștisani-Frâncești, Boroșteni și Brădiceni
Executare canalizare rețea și racorduri : Str.Bistriței, Str.Școlii, Str. Joampa, Str. Castanului-în lucru

Contractul  a fos atribuit Asocierii Ambient Construct Solution Srl (lider de asociere)- Sc Transilvania Grand Construct Srl, valoarea fiind de 30.647.474.30 lei.

APAREGIO GORJ SA a semnat în anul 2020, contractul de finanțare pentru proiectul major PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei respectiv 223.058.403 euro, cofinanțare operator 13.424.064 euro și cofinanțarea UAT-urilor de 2%, sume ce includ TVA.

Distribuie
Tele3