Creşte datoria externă a României

Loading

În perioada ianuarie – mai 2022, datoria externă totală a crescut cu 2668 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 96 257 milioane euro la 31 mai 2022 (70,1 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,9 la sută față de 31 decembrie 2021;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2022 nivelul de 41 028 milioane euro (29,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 9,6 la sută față de 31 decembrie 2021.

În perioada ianuarie – mai 2022 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 10 238 milioane euro, comparativ cu 5 698 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 3 446 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 505 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 1 564 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 35 milioane euro.

Distribuie
Tele3