INVESTIȚII ÎN REȚEAUA DE APĂ DIN BUMBEȘTI JIU

Loading

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investiții în 11 unitățile teritoriale-administrative. În prezent, sunt atribuite 25 de contracte de lucrări din cele 32 finanțate în cadrul POIM.

Astfel, în cadrul contractului CL 5-  „ Execuție  rețele de apă și canalizare în Bumbești-Jiu” , atribuit antreprenorului Matei Construct Construcții Speciale SRL,semnat în data de 04.04.2022  cu  o durată de execuție de 19 luni, un procent de execuție de 94,5% și o valoare de 7.309.420,60 lei se urmărește:

 Extindere rețea de distribuție apă potabila în Bumbești-Jiu, Tetila, Lăzărești,Curtișoara, Gornoava. Pentru asigurarea funcționalității rețelei de distribuție, respectiv a siguranței în exploatare, pe extinderile de rețea proiectate au fost realizate: 18 cămine de vane si sectorizare și închidere, un cămin de golire, 3 cămine de aerisire, 10 hidranți de incendiu și 176  branșamente individuale,  stație de pompare Lăzărești și stație de repompare Pleșa.

Extindere rețea de canalizare menajera în Bumbești-Jiu,Curtișoara, Lăzărești, Tetila. Pentru asigurarea funcționalității colectoarelor de canalizare propuse, respectiv a siguranței în exploatare, pe traseul acesteia  au fost realizate: 143 cămine de vizitare și 177 racorduri individuale,4 stații de pompare ape uzate și 4 conducte de refulare.

Antreprenorul Matei Construct Construcții Speciale SRL agrenat în CL 5 își va finaliza lucrarea înainte de termenul prevăzut în contract, respectiv în luna mai 2023.

APAREGIO GORJ SA a semnat în anul 2020, contractul de finanțare pentru proiectul major PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei respectiv 223.058.403 euro, cofinanțare operator 13.424.064 euro și cofinanțarea UAT-urilor de 2%, sume ce includ TVA.

Distribuie
Tele3