O nouă investiție importantă pentru Aparegio Gorj

Loading

 Aparegio Gorj continuă seria investițiilor în domeniul surselor regenerabile. După  instalarea a 3 sisteme cu panouri fotovoltaice la Stația de Epurare a Apei Uzate Curtișoara- Bumbești-Jiu, Stația de Deferizare a Apei Potabile Târgu-Cărbunești și Stația de Epurare a Apei Uzate Țicleni din surse proprii, urmează implementarea celui de-al doilea proiect de investiții de acest gen.
 În data de 07.11.2023, directorul general, Traian Pătrășcoiu, a semnat contractul “Proiectare și execuție lucrări pentru amplasarea, montarea și punerea în funcțiune a centralelor fotovoltaice (CEF) în vederea producerii energiei electrice din surse solare cu o valoare  de 17.197.090,00  RON.
Investiția are o finanțare majoră din fonduri europene în procent de 92% , cu un aport financiar   de 6% operator  și  UAT-uri  2%. A fost atribuită anteprenorului ALM  POWER GROUP SRL și are ca scop  reducerea semnificativă a energiei utilizate, corelată cu reducerea corespunzătoare a gazelor cu efect de seră. Investiția de față propune instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice de o capacitate totală de 2332 kWp.
Lucrarea de investiții va presupune amplasare de celule fotovoltaice pentru 22 puncte de lucru:

Statie Dealul Targului
Statie Epurare Targu-Jiu
Alimentare cu apa Preajba Mare Fagetului
Imbunatatirea procesului de tratare apa Polata
Statie pompe Cartiu
Statie apa Iezureni
Statie apa Sadu1- Bumbesti-Jiu
Statie apa SP2 Barlesti, Bumbesti-Jiu
Bazine apa Lupoaia
Statie epurare Motru
Statie apa Glogova Iormanesti
Statie pompare SP 5 Zavoi
Statie epurare Targu-Carbunesti
Gospodarie de apa Ceratu
Alimentare apa Campu Mare
Statie pompare Socu
Pompe apa Bucureasa
Statie tratare apa Lelesti
Statie apa Arcani
Statie epurare Arcani
Statie apa Rovinari
Statie epurare Turceni

În paralel, Aparegio Gorj, derulează și contractul „Achiziționarea și montarea/implementarea de către APAREGIO GORJ S.A. de contori inteligenți și de echipamente și software pentru digitalizarea activității de management al pierderilor pentru eficientizarea sistemului de alimentare cu apă al Municipiului Târgu Jiu” ce se află în plină desfășurare, fiind montați pânâ în prezent aproximativ 3000 de contori inteligenți.

Distribuie
Tele3